Jeśli jesteś rodzicem dziecka 8, to masz osobistego trenera mentalnego od samorozwoju w domu

To dziecko zmusi Cię do odpowiedzenia sobie na różne ważne życiowo pytania m.in. o wartości, o to co ważne a co można odpuścić, nauczy konsekwencji, dyscypliny, stanowczości, ustalania zasad.

Jeśli nie…to raczej dziecko przejmie kontrolę nad domownikami. Wówczas będzie mu znacznie trudniej nauczyć się pięknej, ludzkiej formy rządzenia, posługiwania się swoją mocą. Będzie miało trudności z jej wydobyciem i wykorzystaniem w dorosłości.

​Aby ułatwić naukę dziecko 8 potrzebuje twardych, jasnych i niezachwianych aczkolwiek rozsądnych granic. Oczywiście będzie się starało je przesuwać.Dzieci 8 dość wcześnie wykazują się dużą siłą woli i determinacją, niezależnością, cechami przywódczymi, charyzmą. Objawiają się one w formie upartości, krnąbrność, zdecydowania, nieustępliwości ukierunkowanych na otrzymanie tego co chcą. Przy pełnym uroku 😉
Dlatego tak ważne są ustalenia oraz to, aby rodzic 8 dziecka sam wzrastał i nabierał siły, aby był w stanie pomóc ukierunkować tą siłę.

Potrzebują pola na którym będą się sprawdzać, pokonywać trudności, przechodzić wyzwania. Dobrze jest zorganizować im bezpieczną przestrzeń do tego. Sport prócz osiągnięć pozwala na rozładowywanie napięć emocjonalnych.

Pomimo swej stanowczości i siły, w środku są bardziej wrażliwe niż mogą sprawiać wrażenie – zwłaszcza 8ki z 26. Dzieci 8 mogą być zazdrosne, zaborcze i delikatne na krytykę. Trzeba ją dawać w mądry sposób, często okazywać miłość i uwagę.

Dziecko 8 ma rozwinąć umiejętności potrzebne do osiągania obfitości finansowej, władzy, wzbudzania autorytetu, humanitarnego rządzenia, działania w uczciwy, moralny, etyczny, efektywny i ekonomiczny sposób. Dlatego bardzo możliwe, że po drodze będzie miało trudności związane z tymi obszarami. Np. jeśli będzie w grupie, która coś przeskrobie, to dziecko 8 zostanie przyłapane, aby doświadczyć konsekwencji i wyciągnąć wnioski.

​Dlatego rozmawiaj z dzieckiem 8️

o pieniądzach – jak je tworzyć, jak z nich korzystać, o przedsiębiorczości
o wartościach – m.in. o mądrych przywódcach, o tym co jest moralne, o etyce współistnienia z drugim człowiekiem o tolerancji
pozwól mu poznać smak hojnego dawania, dzielenia się
ucz je jak wracać do równowagi po chwili gniewu

Pobierz Plan Kursu

Pobierz Plan Kursu

Wypełnij dane poniżej aby zapisać się na listę i pobrać plan kursu

You have Successfully Subscribed!