6czki już od dziecka troszczą się o innych. Potrzebują mieć wokół siebie kogoś, kim można się zaopiekować, z kim można się pobawić, kogoś komu z jednej strony trzeba powiedzieć co ma robić a z drugiej strony są dość ustępliwe dla uzyskania aprobaty i akceptacji.

​Małe 6 są bardzo miłe, dobre, przyjazne i bardzo wrażliwe. Nawet mała krytyka może być przez nie odbierana jak atak na nie i cały ich świat, burzyć ich pozytywny obraz o sobie. Łatwo przyjmują do siebie a nawet biorą na siebie odpowiedzialność, winę, za domowe kłótnie, rodzinne problemy. Szybko tłumaczą sobie, że są niekochane.

Trzeba o tym wiedzieć, bo raczej nie usłyszymy o tym od dziecka.

Temat właściwie pojmowanej odpowiedzialności jest lekcją dla 6️. Co i na ile jest ich odpowiedzialnością. Podobnie jak w sprawach kontroli i perfekcjonizmu jest na ścieżce poszukiwania balansu. 6️ Mogą czuć frustracje, jeśli inni nie robią tego, co one chcą. Muszą się uczyć, że błędy to naturalny element w życia – zwłaszcza ich osobiste błędy.

6️ mają dużą wyobraźnię, zdolności artystyczne.
To dzieci, do których należy podchodzić z dużą łagodnością i dobrocią. Doceniać to co już SAME zrobiły a dopiero potem w stylu pozytywnego komunikatu dalej mówić, czego potrzebujemy od nich. Zapewniać, że są kochane, że różne sprawy pomiędzy dorosłymi nie są ich winą. Dawać im oparcie – nie wyręczanie – na drodze ich wyzwań.

​Potrzebują ogromu przytulania zarówna jako małe oseski jaki i podlotki. To przylepy 😉

Pobierz Plan Kursu

Pobierz Plan Kursu

Wypełnij dane poniżej aby zapisać się na listę i pobrać plan kursu

You have Successfully Subscribed!