Związek 1 i 8 – Numerologia dla Par

Związek 1 i 8 – Numerologia dla Par

Na co warto zwrócić uwagę, aby zwiększać szanse na sukces w związku 1ki z 8ką?

ok, czas na mocny ogień i potężną ziemię 

Osoba o wibracji 1ki:

-uczciwe i sprawiedliwe podchodzenie do spraw to jedyna opcja wobec 8ki

-lepiej nie starać się zdominować 8ki. To się nie uda a spowoduje jedynie nieprzyjemne skutki

-czasem może to właśnie z Twojej strony będzie potrzebna ustępliwość

-lepiej panować nad swoim ego

-pomimo, że 8ka ma dużo siły i niezależności to i tak potrzebuje wiele troski, czułości, ciepła

UWAGA !!
Wybrane wskazówki dotyczą archetypowego połączenia – czyli poziomu modelowego, ogólnego, pierwotnego wzorca.
Aby rozmawiać o konkretnym związku nie wystarczy znajomość ogólnej wibracji urodzeniowej. To może być bardzo zwodnicze. Potrzebne jest więcej danych a najlepiej pełny obraz każdej z osób. Dlatego obecne w tym artykule wskazówki proszę traktować wyłącznie poglądowo.
Poniżej link do postu opisującego jak moim zdaniem warto podchodzić do tematu posługiwania się numerologią
w odniesieniu do związku. Zapoznaj się, jeśli go nie czytałaś /-eś 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2712526492107411&set=a.461204457239637&type=3&theater

Osoba o wibracji 8ki:

-lepiej nie kontrolować 1ki na każdym kroku, ona potrzebuje przestrzeni, ruchu, niezależności. 1ka również nie
podporządkuje Ci się w pełni (trzeba odnaleźć równowagę)

-wymagania wobec 1ki niech będą elastyczne, dostosowane a nie wyłącznie wg Twoich wyobrażeń

-pamiętaj, że praca, obowiązki, zadania to tylko część całości

-jeśli Twoim językiem miłości jest praca, zapewnienie rodzinie dobrobytu, to upewniłabym się jedynie, że druga strona dokładnie o tym wie, rozumie to, i że jej to pasuje

-starałabym się panować nad swoją mściwością

Z obu stron:

-dbałabym o poświęcenie uwagi na pomysły przedstawione przez każdą ze stron

-oboje zapewne macie dużą koncentrację na osiągnięciach, zatem warto sprawdzić, czy aktywnie dbacie
o Wasze „porozumienie dusz”, bliskość, głębię – nie mylić z namiętnością

-rywalizacja o władzę, czy przywództwo? – raczej zbudowałabym do tego system, aby każde z Was miało swój obszar,
na którym dowodzi, za który jest odpowiedzialne, lub wprowadziłabym zmiany. Natomiast niezależnie od
„dowódcy” i tak warto brać pod uwagę sugestie, zdanie partnera

-POKORA, poszanowanie do wolności wyborów i poglądów drugiej strony – cenne elementy do treningu

-odnajdywanie rozwiązań, które pasują Wam obojgu a czasem nawet pójście na zwykły kompromis będą
nieocenione

-warto dbać o to, aby obie strony były dobrze zrozumiane (przy czym hasło „tak, rozumiem” to za mało )

Przy Waszej sile, podobnym ukierunkowaniu możecie góry przenosić, jeśli tylko będziecie dbać o realizację swoich osobowości od jasnej strony.

Kibicuję Wam mocno 

Związek 1 i 7  – Numerologia dla Par

Związek 1 i 7 – Numerologia dla Par

Na co warto zwrócić uwagę, aby zwiększać szanse na sukces w związku 1ki z 7ką?

Osoba o wibracji 1ki:
-że dla 7ki najpewniej dość istotne są również aspekty duchowe obok tych materialnych i warto dać im uwagę
-lepiej unikać chaosu, awantur, obraźliwych i ostrych pouczeń czy instrukcji, a trenować pokojowe rozwiązania
-że 7ka może potrzebować czasu i poczucia bezpieczeństwa, aby się przed Tobą otwierać, więc nie dawaj się zbyć tak
od razu LECZ zachowuj spokój, cierpliwość, takt
-że 7ka potrzebuje sobie pierw przemyśleć, gruntownie przeanalizować sprawę przed działaniem
UWAGA !!
Wybrane wskazówki dotyczą archetypowego połączenia – czyli poziomu modelowego, ogólnego, pierwotnego wzorca.
Aby rozmawiać o konkretnym związku nie wystarczy znajomość ogólnej wibracji urodzeniowej. To może być bardzo zwodnicze. Potrzebne jest więcej danych a najlepiej pełny obraz każdej z osób. Dlatego obecne w tym artykule wskazówki proszę traktować wyłącznie poglądowo.
Poniżej link do postu opisującego jak moim zdaniem warto podchodzić do tematu posługiwania się numerologią
w odniesieniu do związku. Zapoznaj się, jeśli go nie czytałaś /-eś 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2712526492107411&set=a.461204457239637&type=3&theater
Osoba o wibracji 7ki:
-że warto kłaść kres rozciągającym się analizom, rozmyślaniom i prężnie przechodzić do działania oraz unikać
zmuszania 1ki do przedłużających się analiz
-że Twojej 1ce potrzebny jest ruch, chociaż trochę splendoru, możliwości pokazania się
-pomagaj 1ce Cię zrozumieć
-warto unikać krytykowania i wytykania co można było zrobić lepiej
-warto zwracać uwagę na to, co zostało zrobione dobrze
Z obu stron:
-że oboje dobrze czujecie się sami ze sobą i chwile samotności są czymś zwykłym ACZKOLWIEK warto zadbać
o momenty ciepełka, bliskości bardzo aktywnie, aby utrzymać więź
-unikałabym wpadania w nadmierny perfekcjonizm, żeby unikać przeciążeń
-jak dla wielu związków wspólne cele, marzenia, kierunek w życiu staną się Waszym spoiwem
-uczyłabym się słuchać siebie nawzajem i otwarcie mówić do siebie
-dbałabym, aby dawać sobie potwierdzenia miłości – ALE wg języka miłości partnera
Od strony intelektualnej zapewne się odnajdziecie. Pamiętajcie do tego, aby dbać o głębię więzi, otwartą i szczerą komunikację, utrzymywanie swoich pozytywnych stron na wysokim poziomie
Kibicuję Wam gorąco
Związek 1 i 6 – Numerologia dla Par

Związek 1 i 6 – Numerologia dla Par

Na co warto zwrócić uwagę, aby zwiększać szanse na sukces w związku 1ki z 6ką?

Osoba o wibracji 1ki:
– że wobec 6ki lepiej zainwestować w inteligentne, uczuciowe, rozmowne podejście
-warto pozwolić odczuć 6ce jaka jest potrzebna w poszczególnych obszarach Waszego życia
-warto też 6ce chociaż troszkę pozwolić na jej opiekuńczość i pomocność 😉
-6ki pragną romantyczności, czułości, ciepła, wrażliwości, bezpieczeństwa, troski i rozmowności w związku
UWAGA !!
Wybrane wskazówki dotyczą archetypowego połączenia – czyli poziomu modelowego, ogólnego, pierwotnego wzorca.
Aby rozmawiać o konkretnym związku nie wystarczy znajomość ogólnej wibracji urodzeniowej. To może być bardzo zwodnicze. Potrzebne jest więcej danych a najlepiej pełny obraz każdej z osób. Dlatego obecne w tym artykule wskazówki proszę traktować wyłącznie poglądowo.
Poniżej link do postu opisującego jak moim zdaniem warto podchodzić do tematu posługiwania się numerologią
w odniesieniu do związku. Zapoznaj się, jeśli go nie czytałaś /-eś 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2712526492107411&set=a.461204457239637&type=3&theater
Osoba o wibracji 6ki:
-że dla 1ki może być sporym wyzwaniem, aby prowadzić długie, analizujące rozmowy i nie jest to kwestia ignorancji
-warto doceniać starania 1ki i celebrować z nią jej sukcesy
-że 1 potrzebuje coś zrobić, osiągnąć, zainicjować coś sama, po swojemu
-nadmierna opiekuńczość, pomaganie, kontrola może ją przygniatać i ograniczać jej kreatywność
Z obu stron:
-macie talenty do pełnienia innych ról w związku. Jeśli nauczycie się je wykorzystywać, akceptować, szanować, dawać
uznanie to z pewnością wniesie to dużo harmonii i miłości, lojalności i siły do Waszego związku
-uczyłabym się wspierać siebie wzajemnie w swoich wzajemnych wyzwaniach
-rozmowy, działania z poziomu prób dominacji, kontroli z obojga stron mogą się skończyć całkiem pokaźnymi
sprzeczkami, konfliktami
-starałabym się szukać zrozumienia z głębokich warstw, wręcz z poziomu duchowego
-pamiętałabym o aktywnym dbaniu o Waszą bliskość. To może być szalenie istotne dla Waszego związku
Wg mnie lepiej jest szanować swoje różnice w patrzeniu na świat i czerpać z nich naukę dla siebie.
Przy obopólnym zaangażowaniu stabilny, dobrze współpracujący związek stoi przed Wami.
Kibicuję Wam gorąco
Związek 1 i 5 – Numerologia dla Par

Związek 1 i 5 – Numerologia dla Par

Co robić, na co zwracać uwagę, aby zwiększać szanse na sukces związku 1ki i 5ki?

Osoba o wibracji 1ki:

-na to, że duch indywidualności, niezależności i samodzielności jest bardzo mocny (podobnie jak u Ciebie) w 5ce i nie
da się jej łatwo zdominować, w pełni podporządkować, sterować nią, czy kontrolować – chyba że sama zdecyduje
inaczej. Może to powodować duże bunty

-5ka potrzebuje przestrzeni na samo-ekspresję, dlatego może zwracać na siebie uwagę. Stąd też potrzeba ruchu,
zmian, duże skoki ekscytacji – warto pamiętać o tym silnym pragnieniu i go nie tłumić, tylko ukierunkowywać

-warto dbać o bezpieczeństwo emocjonalne 5ki, aby ułatwiać jej otwieranie się przed Tobą

UWAGA !!
Wybrane wskazówki dotyczą archetypowego połączenia – czyli poziomu modelowego, ogólnego, pierwotnego wzorca.
Aby rozmawiać o konkretnym związku nie wystarczy znajomość ogólnej wibracji urodzeniowej. To może być bardzo zwodnicze. Potrzebne jest więcej danych a najlepiej pełny obraz każdej z osób. Dlatego obecne w tym artykule wskazówki proszę traktować wyłącznie poglądowo.
Poniżej link do postu opisującego jak moim zdaniem warto podchodzić do tematu posługiwania się numerologią
w odniesieniu do związku. Zapoznaj się, jeśli go nie czytałaś /-eś 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2712526492107411&set=a.461204457239637&type=3&theater

Osoba o wibracji 5ki:

-że w całym pędzie, chęci doświadczania, zmieniania dobrze jest się zanóżyć głębiej, na dłużej, aby osiągnąć
zamierzony cel, który jest ważny dla Twojej 1ki ( a i dla ciebie 5ko też przecież ważne są osiągnięcia zawodowe
prawda?  )

-do realizacji swoich wizji, pomysłów, pragnień lepiej kreatywnie zapraszać, zachęcać zamiast manipulować
emocjonalnie, narzucać

-starać się otwierać wobec partnera – przy założeniu, że obecne jest poczucie bezpieczeństwa. W przeciwnym razie
pierw potrzebne będą rozmowy o tym, czego Ci potrzeba, aby osiągnąć komfort psychiczny do otwierania się.

-jasno określać czego się potrzebuję, oczekuję, aby uniknąć krytykanctwa czy zbędnych wybuchów agresji

Z obu stron:

-porozmawiałabym sobie jakie każde z Was ma podejście do rządzenia, kierowania,  – poznajcie się tu dobrze

-prawdopodobnie lepiej wyjdziecie jeśli unikniecie ograniczania sobie wzajemnie wolności. Zadbałabym o dobre
zrozumienie tego tematu. Czym jest wolność, jak z niej korzystać itd.

-pamiętajcie, że oboje lubicie mówić a więc niech znajdzie się przestrzeń dla każdej osoby

-w trudniejszych chwilach warto wracać pamięcią do tych licznych aspektów, które Was łączą. Starałabym się
zobaczyć jak wiele postrzegacie podobnie

-zerknijcie, czy któraś ze stron nie bierze na siebie nadmiaru odpowiedzialności i obowiązków

1 i 5 są wibracjami, które mają ze sobą wiele wspólnego, dzięki czemu może powstać ciekawy, dynamiczny związek 

Kibicuję Wam gorąco

Związek 1 i 4 – Numerologia dla Par

Związek 1 i 4 – Numerologia dla Par

Na co warto zwrócić uwagę, aby zwiększać szanse na sukces w związku 1ki z 4ką?:

Osoba o wibracji 1ki:

-że postrzeganie, zachowanie 4ki nie ma na celu powstrzymywać, wynajdywać „dziury w całym” dla sportu. Intencją
jest przyspieszenie realizacji poprzez dobre przygotowanie, wystartowanie i utrzymanie poczucia bezpieczeństwa

-że racja może leżeć również po drugiej stronie

-lepiej nie wykorzystywać łatwości do pracy, odpowiedzialności 4ki, aby obarczać ją koniecznością wykonania zadań,
za które odpowiedzialna jest 1ka

-narzucanie 4ce swoich wizji, rozkazywanie będzie wzniecać w niej bunt, niezgodę i konfliktowość – lepiej rozmawiać
 

-4ka potrzebuje być właściwie zrozumiana

-lepiej nie pośpieszać zanadto 4ki

-lepiej nie nadwyrężać zaufania i lojalności 4ki 

UWAGA !!
Wybrane wskazówki dotyczą archetypowego połączenia – czyli poziomu modelowego, ogólnego, pierwotnego wzorca.
Aby rozmawiać o konkretnym związku nie wystarczy znajomość ogólnej wibracji urodzeniowej. To może być bardzo zwodnicze. Potrzebne jest więcej danych a najlepiej pełny obraz każdej z osób. Dlatego obecne w tym artykule wskazówki proszę traktować wyłącznie poglądowo.
Poniżej link do postu opisującego jak moim zdaniem warto podchodzić do tematu posługiwania się numerologią
w odniesieniu do związku. Zapoznaj się, jeśli go nie czytałaś /-eś 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2712526492107411&set=a.461204457239637&type=3&theater

Osoba o wibracji 4ki:

-że nie wszystko, co się zaczęło trzeba ukończyć

-że czasem wykonanie czegoś „na spontanie” może być odświeżające

-nie na samym porządku związek się opiera

-że 1ka potrzebuje znacznie więcej swobody i ruchu niż 4ka

-że czasem warto „wypuścić” coś bez pedantycznego i idealnego przygotowania i w drodze pracować nad ulepszaniem

Z obu stron:

-starać się otwierać przed sobą, aby głębiej przechodzić przez różne sytuacje

-uczyć się od siebie

-starać się pierw pomyśleć a potem mówić, zwłaszcza w trudniejszych sytuacjach

-próbować zapanować nad swoją drażliwością

Niech każda ze stron czerpie naukę o jej mocnych stronach, czyli 1ka np. niech bierze stateczność, systematyczność, praktyczność od 4ki.

4ka zaś niech podgląda m.in. otwartość, niezależność, samodzielność u 1ki 

Kibicuję Wam mocno 

Odkryj MOC Twojej wibracji!

Wypełnij formularz poniżej i poznaj swoje najmocniejsze strony, życiowe wyzwania i misję z jaką przychodzisz na ten świat! Możesz odkryć swoją osobistą mapę do szczęścia, zdrowia i sukcesu!

You have Successfully Subscribed!